Meriter

Genom åren har jag samlat på mig erfarenhet från lite olika arbeten bland annat:
* Ungdomshandledare på HVB-hem
* Säljare – inom IT och Media
* Gymnasielärare – Karaktärsämnen på Handelsprogrammet och Entreprenörsprogrammet.
* Fritidsledare
* IT-Utbildare
* Områdesansvarig för Sverige på en norsk webhandel.
* SFI-lärare

Några längre utbildningar kan jag inte stoltsera med, men några kortare sådana har gett mig rätten att kalla mig:
* Certifierad UF-lärare
* HLR-Instruktör
* Informatör inom Hemberedskap och Hemsäkerhet
* FRG-Ansvarig
* IT-pedagog
* Instruktör inom arbetsmetoden ”Hitta Rätt”
* Skogsguide
Och säkert något mer som jag inte kommer ihåg. Jag har dessutom tillgodosett mig utbildning inom MI – Motiverande Samtal och MHFA – Första Hjälpen Till Psykisk Hälsa samt arbetssättet BBIC – Barns Bästa I Centrum.